Powroty

Jezus Chrystus. Zbawiciel. Bliski i daleki. Znany nieznajomy. Ostatnia deska ratunku. Wyjątek od reguły. Jego pasją była miłość. Jako nauczyciel był wymagający. Nigdy nie skarżył się, że nauczanie Go męczy. Tęsknił za uczniami. Mimo niezwykłej mądrości nie zrobił kariery. Był…

Jałmużna

„Jestem Ten, który kocha mało słów, a dużo czynów”.  https://www.youtube.com/watch?v=MtCbLFaAph0