MBB (Łk 1, 45)

Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi…

* * *

Słucham Słowa, żeby się czegoś dowiedzieć czy żeby się zbawić, nawrócić?