Gwarancja życia (Rz 6,3-9)

„Myślenie o śmierci jest gwarancją życia” (Stefan Kisielewski), o ile to myślenie o śmierci jest nieustannym myśleniem o spotkaniu z Jezusem Chrystusem. „Gdy ktoś kogoś naprawdę kocha, wówczas mocno pragnie być blisko niego. Dlaczegóż więc bać się śmierci? Śmierć przybliża nas do Boga.” Jest tylko przejściem, a nie końcem. (J 14,1-6). „Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia. Trzeba więc rozpoznać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się Jego prowadzeniu”.

„Życie jest piękne, ale dla mnie niewystarczające”.

(o. K. Pałys OP)

Czekamy na Ciebie Panie nasz…