U jak ulotność (Ps 55, 23)

Godzina po godzinie odmierzają czas zegary na wieżach i dzwonnicach. Umieszczało się je tam ze względów praktycznych, aby w ten sposób można je było z daleka widzieć i słyszeć. Ma to jednak także sens symboliczny. Wieża wznosi się ku górze, ku błękitowi nieba. Tak samo nasze dni powinny kierować się ku górze, ku ostatniemu dniowi, który nie zna zachodu. Tam odnajdziemy nie tylko prawdę i wieczne idee, ale objęcia Boga, żywej Osoby, która postanowiła także nam dać życie w obfitości.

(T. Spidlik)