Możliwości (Wj 19, 4)

 Mocni jesteśmy tylko w Bogu.

Tyle w temacie noworocznych postanowień.

Każde życie wymaga radykalności.

Zostawisz wszystkie inne możliwości dla Pana Boga?